본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

гол үйл ажиллагаа

10-р хурал(2012 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 방재_2012년도.jpg  

첨부파일

※ 2012.3.13 ~ 2012.3.15

※ Япон улсын Хёго мужийн Кобэ хот, Мики хот, Жайкагийн Хёго дахь салбар

※ 5 улсын 18 гишүүн орон нутаг, 33 орролцогч (NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар 2, Хёго муж, Ниншя Хуйн ӨЗО, Хэйлонжан муж, Шаньдун муж, Хунан муж, Дэжон хот, Ульсан хот, Дэгү хот, Инчон хот, Ганвон муж, Орхон аймаг, Хөвсгөл аймаг, Говь-Алтай аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Баянхонгор аймаг, Баян-Өлгий аймаг, Алтайн хязгаар, Хабаровск хязгаар)

1. Гамшгаас сэргийлэх чиглэлийн үзэсгэлэн байгууламжтай танилцсан
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 13-ны өдөр 10:00-11:30
Хаана : Хүн ба гамшгаас сэргийлэх ирээдүйн төв
Агуулга :
Гамшигийг бодитоор мэдрэх, гамшгийг дурсан санах танхим, гамшгаас сэргийлэх танхим
Газар хөдлөлийн бичлэг үзэх, гамшгаас сэргийлэх тухай лекц

2. Гамшгаас сэргийлэхтэй холбогдсон лекц
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 13-ны өдөр
Ханаа : Хёго мужийн гамшигтай тэмцэх төв
Лекцийн сэдэв, агуулга
Хёго мужийн гамшигтай тэмцэх бодлого
Хёго мужийн захиргааны гамшигийн аюулыг бууруулах тасгийн дарга Кояама Тэцүяа

3. Гамшгаас сэргийлэх байгууллагатай танилцах
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 13-ны өдөр
Хаана : Хёго мужийн Кобэ хотын ус, гал командийн газар
Лекцийн сэдэв, агуулга
-Коб хотын ус, гал командийн газрын танилцуулга, аврах баг, төхөөрөмжийн тайлбар бодит үзүүлбэр

4. Гамшгаас сэргийлэхтэй холбогдсон байгууламжтай танилцах
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 14-ний өдөр
Хаана : Хёго мужийн гамшгийн аюулыг бууруулах төв, цахим аюулгүй байдлын газар агуулга
байгууламжтай холбогдох тайлбар танилцуулга, газар хөдлөлтийн бичлэг үзэх газар хөдлөлтийг бодитоор мэдэрч үзэх

5. Гамшгийг аюулаас сэргийлэх тухай лекц
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 14-ний өдөр
Хёго мужийн гамшгийн аюулыг бууруулах төвд
Лекцийн сэдэв, агуулга
-Ханшин Авуажигийн хүчтэй газар хөдлөлтөөс үүдсэн сургамж
-Гамшгийн аюулыг бууруулах төвийн үйл ажиллагаа, байгууламжтай танилцах

6. Биечлэн оролцох хөтөблөр
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 14-ны өдөр
Хаана : Хёго мужийн гамшгийн аюулыг бууруулах төв, Хёго мужийн галын аюултай тэмцэх газар
Лекцийн сэдэв, агуулга
Зүрхэнд хиймлээр амьсгал оруулах сургалт, бодит үзүүлбэр
AED ашиглах арга, дадлага

7. Гамшгаас сэргийлэх байгууламжтай танилцах
Хугацаа : 2012 оны 3 сарын 14-ний өдөр
Хёго мужийн Мики хот,
агуулга
Хөнгөн атлетикийн тэмцээний газартай танилцах/аврах эд хэрэглэл агуулах байгууламж, аврах багын цуглах газар
Тасалгаан доторх теннисний газартай танилцах