본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

гол үйл ажиллагаа

1-р хурал(2010 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2010.7.26 ~ 2010.7.29

※ ОХУ-ын Магадан мужийн Магадан хот

※ 2 улсын 4 гишүүн орон нутаг : Солонгос улсын Кёсаннам муж, Кёнсанбүг муж, ОХУ-ын Хабаровск хязгаар, Магадан муж, холбогдох байгууллага : Оросын геодезийн нийгэмлэг, Оросын шинжлэх ухааны академи

※ Эрдэс баялагийг боловсруулах боломжийн талаар хэлэлцсэн
Холбооны эрдэс баялаг боловсруулалт, зохицуулалтын хорооны цаашдын үүрэг болн хорог байгуулахын ач холбогдол зэргийг хэлэлцсэн.
Хурлын агуулга
Бүсийн эрдэс баялагийн талаар мэдээлэл солилцох
Гишүүн орон нутгуудийн уул уурхайн компаниудийг хорооны үйл ажиллагаанд оролцуулах
2-р хурлыг зохиоход харгалзах зүйл
нөөц баялагтай холбогдсон нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэх
гишүүн орон нутгууд ашигт малтмалыг хамтран боловсруулах талаарх нөхцөл боломж
эрдэс баялаг олборололт боловсруулалтын талаарх хөрөнгө оруулалтын танилцуулга бэлдэх