본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Брошюр

Зүүн Хойд Азийн Холбооны 2013 оны брошюр2014-06-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 동북아리플렛_몽골어.pdf  

NEAR бол
Зүүн хойд Азийн бүсийн 6 улсын засаг захиргааны
томхон нэгж, өөрөөр хэлбэл муж, аймаг, бие даасан
хотын гишүүнчлэлтэй хамтын хөгжил, харилцаа хамтын
ажиллагааны орон нутгийн байгууллага юм.
1996 онд Холбоо байгуулагдснаас хойш Монгол, Орос,
Өмнөд Солонгос, Хойд Солонгос, Хятад, Япон 6 орны
71 орон нутаг гишүүнээр элсснээр GRDP 2.9 триллион
бүхий 4.4 тэрбум хүн амыг хамарсан олон улсын
байгууллага болсон.
Мөн гишүүн бус ажиглагч орон нутаг 5, Европын орон
нутгийн хамтын ажиллагааны (AER) болон Олон улсын
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг байгууллага (R20),
орон нутгийн судалгааны институттэй түншлэлийн
харилцаатай байна.