본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Залуучуудын форум

NEAR 2016-Залуучуудын форум2016-10-17

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 Team Presentation Files.zip   첨부파일 Northeast Asia Youth Leaders Forum 2016.jpg   첨부파일 program book.hwp  

첨부파일

○ Ерөнхий зүйл
• Хэзээ : 2016. 8. 7-8.13
• Хаана : Дунгүг их сургуулийн Гёнжү дахь салбар
•Сэдэв :‘Би, бид, Зүүн хойд Ази’
• Оролцсон : 77(5 улс) ※ Оюутан залуус
- БНСУ-аас 13 оролцогч, БНХАУ-аас 25 оролцогч, ОХУ-аас 23 оролцогч, Монгол улсаас 15 оролцогч, Япон улсаас 1 оролцогч
• Агуулга : Дэд сэдвүүдийн дагуух хэлэлцүүлэг, илтгэл, тусгай илтгэл, аялал(Гёнжү, Пухан хот)
• Зардал : Байр, хоол, онгоцны нэг талын зардлыг зохион байгуулагч талаас гаргасан.


○ Форумын дүгнэлт
• Цаг үеийн асуудалтай холбогдох сэдвээр хэлэлцүүлэг явуулсан.
• Хөтөлбөрийг голдуу хэлэлцүүлэг хийх маягаар зохион байгуулсан.
- Форумд оролцогчид өгөгдсөн сэдвийн дагуу урьдчилан бэлтгэсэн.
• Багуудад оролцогчдийг хуваарилахдаа улс бүрээс оролцуулахаар тэнцвэртэй хуваарилсан.
• Оролцогчдыг дотуур байранд байрлуулахдаа өөр орны оролцогчидтой байлгасан нь бусад орны залуучуудтай илүү сайн танилцах боломж олгосон
• Форумын хуагцаанд Гёсанбүг муж, Гёнжү хот, Пухан хотын танилцуулга брошюрийг тарааж Гёнсанбүг
мужийн талаар мэдээлэл авахад тусалсан.