본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

гол үйл ажиллагаа

12-р хурал(2014 он)2014-03-21

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 bod_1395369794229.jpg   첨부파일 bod_1395369794157.jpg   첨부파일 bod_1395369793896.jpg  

첨부파일

첨부파일

첨부파일

Болсон хугацаа : 2014 оны 3 сарын 10-13-ны өдрүүд
Болсон газар : Япон улсын Хёго мужийн Кобэ хот, Мики хот

Оролцсон : 5 улсын 18 орон нутгийн 32 оролцогч, NEAR Хэрэг эрхлэх газар(Орлогч дарга, төсвийн ажилтан, орчуулагч) 3 хүн (нийт 35 хүн)

• Япон улс(1): Хёго муж
• БНСУ(6): Чүнчонбүг муж, Сэжун хот, Гёнсаннам муж, Жолланам муж, Жоллабүг муж, Бүсан хот, Үльсан хот (12 хүн)
• БНХАУ(2): Шаньдун муж, Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО (4 хүн)
• ОХУ(3): Сахалин муж, Сахагийн БНУ, Хабаровск хязгаар
• Монгол улс(6): Өвөрхангай аймаг, Баянхонгор аймаг, Говь Алтай аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Увс аймаг, Дорноговь аймаг( 10 хүн)


■ Гол агуулга

○ 3 сарын 11-ний өдөр
• 'Хүн ба гамшгаас сэргийлэх ирээдүйн төвтэй танилцах
- Гамшгийн хохирол(Кобэгийн хүчтэй газар хөдлөлт, Японы зүүн нутагт болсон хүчтэй газар хөдлөлт) болсон газрын байдал ба сэргээн босголтын байдлыг харуулсан бичлэг үзэх, Гамшгаас сэргийлэх чиглэлийн семинарт оролцох)
• 'Хёго мужийн гамшгаас сэргийлэх арга хэмжээ'-ний талаар лекц сонсох(Гамшгаас сэргийлэх, төлөвлөх хэлтсийн даргийн туслах тасгийн ахлагч Нишижима Кэнжи)

• Олон улсын гамшгаас сэргилйэх байгууллагуудын төлөөлөлтэй санал бодол солилцох
- Азийн гамшгаас сэргийлэх төв(ADRC)-ийн захирал Натори Киёоши
- Олон улсын гамшгаас сэргийлэх, сэргээн босголтын хамтын ажилллагааны байгууллага(IRP)-ын ажилтан Кожи Шингу
- JICA Кансай байгууллагын ажилтан Дори Рюскэй
• Хүлээн авалт
- Хёго мужийн Гамшгаас сэргийлэх газрын дарга, Кобэ хот дахь БНСУ-ын Ерөнхий консулын газрын Ерөнхий консулаас гадна 3 улсын Консулын газрын төлөөлөл оролцсон.

○ 3 сарын 12-ны өдөр
• 'Хёго мужийн Гамшгаас сэргийлэх төв' (Мики хотод)
- Ханшин Аважигийн хүчтэй газар хөдлөлтөөс үүдсэн сургамжийн талаарх лекц, гамшгийн үед хэрэглэх нөөцийин агуулах үзэх, газар хөдлөлтийн байдлыг мэдрүүлэх байгууламжтай танилцах
• 'Кобэ хоттой танилцах'
- Аварга хүний баримал, Кобэгийн боомт дахь Дурсгалын парк, Кобэ хотын Аюулыг хянах төв

○ 3сарын 13-ны өдөр
• Зочид буцах