본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Брошюр

2009 оны Зүүн Хойд Азийн Холбооны брошюр2014-06-12

Бичлэг оруулахadmin

Файл

Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбоо (NEAR) нь 1996 оны 9-р сард Хятад, Япон, Солонгос, Орос зэрэг Зүүн Хойд Азийн 4 улсын 29 орон нутгууд Солонгос улсын Гёнсанбуг мужнаа цуглан харилцан ашигтай, тэгш эрхт харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн орон нутуудын нийтлэг хөгжил, дэлхийн энх тайванд хувь нэмэр оруулах зорилготой байгуулагдсан олон улсын байгууллага юм.
Зүүн Хойд Азийн нийтлэг хөгжлийг гол чиг шугамаа болгодог Холбооны үндсэн дүрмийг баталснаас хойш Эдийн засаг, гадаад худалдаа, Байгаль орчин, Боловсрол-соёлын харилцаа, Гамшгаас сэргийлэх, Өөрчлөлт хамтын ажиллагаа, Шинжлэх ухаан, технологи, Далай, загасны аж үйлдвэр, Аялал жуулчлал зэрэг төрөл бүрийн салбарт өргөн хүрээтэй харилцаа, хамтын ажиллагааны төслүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн. 2008 оны 9 сард Хятад улсын Шаньдун мужнаа зохиогдсон 7-р Бүгд хурлаас хойш 6 улсын 69 гишүүн орон нутагтай болон өргөжин тэлсэн бөгөөд нэр төр нь мөн чанартайгаа зохицон Зүүн Хойд Азийн төлөөлөл болсон орон нутгийн дипломат харилцааны байгууллага болон өргөжиж байна.