본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Видео галерей

NEAR-Зүүн хойд Азийн 5 улсын хүүхэд сурагчдад зориулсан гар зургийн уралдааны шагналт байрын бүтээлийн үзэсгэлэн