본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

гол үйл ажиллагаа

2-р хурал(2004 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2004.2.12 ~ 2004.2.12

※ JICA төвийн зөвлөгөөний өрөө

※ 5 улсын 12 нутгийн орон нутаг

- Нутгийн орон нутгийн захиргаадын иргэдийн гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх сэтгэлгээ, мэдлэг, зүтгэлийн тухай тайлан илтгэл

- Азийн Гэнэтийн ослоос хамгаалах төвийн танилцуулга

- Гадаадад мод тариалах үйл ажиллагааг танилцуулах, Санал асуулга явуулах асуудлаар зөвшилцөх

- Гэнэтийн ослоос хамгаалах салбар хорооны хуралы үйл ажиллагаатай зэрэгцүүлэн сургалт зохион байгуулах