본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Ажлын хороо

Ажлын хороо
Дугаар Гарчиг Оруулсан Огноо Файл Үзсэн тоо
14 Ажлын хэсгийн хорооны 13-р хур...   Admin 2022-09-26 첨부파일 625
13 Ажлын хэсгийн хорооны 12-р хур...   Admin 2019-08-26 첨부파일 1814
12 Ажлын хэсгийн хорооны 11-р ху...   Admin 2018-01-10 첨부파일 2652
11 Ажлын хэсгийн хорооны 10-р хур...   Admin 2015-12-08 첨부파일 3285
10 Ажлын хэсгийн хорооны 9-р хура...   Admin_MN 2013-10-23 첨부파일 3810
9 Ажлын хэсгийн хорооны 8-р хура...   Admin 2012-12-14 첨부파일 4027
8 Ажлын хэсгийн хорооны 7-р хура...   Admin 2012-11-20 첨부파일 4160
7 Ажлын хэсгийн хорооны 6-р хура...   Admin 2012-11-20 첨부파일 4092
6 Ажлын хэсгийн хорооны 5-р хура...   Admin 2012-11-20 첨부파일 3954
5 Ажлын хэсгийн хорооны 4-р хура...   Admin 2012-11-20 첨부파일 4068