본문 바로가기
 • NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар NEAR-ыг сурталчлах хүндэт эл...

  NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар NEAR-ыг сурталчлах хүндэт эл...

 • Япон улсын Акита мужийн захирагчаар Садакэ Норихиса сон...

  Япон улсын Акита мужийн захирагчаар Садакэ Норихиса сон...

   

 • Япон улсын Хёго муж 2021 оны Гамшгаас сэргийлэх хорооны...

  Япон улсын Хёго муж 2021 оны Гамшгаас сэргийлэх хорооны...

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ гадаад харилцаа,...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ гадаад харилцаа,...

  ...

 • БНХАУ-ын Ляонин муж NEAR Холбоонд гишүүнээр элсэх хүсэл...

  БНХАУ-ын Ляонин муж NEAR Холбоонд гишүүнээр элсэх хүсэл...

  <Ляонин мужийн дарга>         ...

비주얼팝업 일시정지

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

БНХАУ-ын Хунан муж

ЗХАНЗХ-ны 13 дахь
удаагийн тэргүүлэгч ОХУ-ын Сахагийн БНУ

Сахагийн БНУ-ын тэргүүн Айсен Николаев

MORE

лбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ

사무총장 홍종경

NEAR холбоо буюу
Зүүн хойд Азийн бүс

Хэрэг эрхлэх газар Ким Уг Чэ

MORE

Гишүүн байгууллага

 • Áß±¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ÀϺ» ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • Çѱ¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ºÏÇÑ È¸¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ¸ù°ñ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ·¯½Ã¾Æ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â