본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

 • NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Солонгос, Хятад, ...

  NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Солонгос, Хятад, ...


 • NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга “Оросын өдөр” арг...

  NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга “Оросын өдөр” арг...

 • NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНХАУ-ын Хунань м...

  NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНХАУ-ын Хунань м...

 • Ардын гадаадтай харилцах нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн тэргү...

  Ардын гадаадтай харилцах нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн тэргү...


  < ...

 • NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Зүүн хойд Азийн C...

  NEAR-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Зүүн хойд Азийн C...


  < ...

비주얼팝업 일시정지

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч Ким Дү Гём

14 дөх удаагийн тэргүүлэгч орон нутаг
БНСУ-ын Үльсан хот

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч Ким Дү Гём

MORE

лбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ

사무총장 홍종경

NEAR холбоо буюу
Зүүн хойд Азийн бүс

Хэрэг эрхлэх газар Им Бён Жин

MORE

Гишүүн байгууллага