본문 바로가기
 • NEAR-ийн Ажлын хэсгийн хорооны 13-р хурал амжилттай бол...

  NEAR-ийн Ажлын хэсгийн хорооны 13-р хурал амжилттай бол...

  9 сарын 21-ний өдөр NEAR-ийн Ажлын ...

 • NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын төлөөлөгчид Үльсан хо...

  NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын төлөөлөгчид Үльсан хо...

  9 сарын 13-ны өдөр

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ “Тайюуань 2022-Э...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ “Тайюуань 2022-Э...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким У ...

 • NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газар орон нутгийн оюутнуудад зор...

  NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газар орон нутгийн оюутнуудад зор...

  NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газар 8 ...

 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Солонгос-Хятад 2...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Солонгос-Хятад 2...

  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Уг Чэ Бүсан хот да ...

비주얼팝업 일시정지

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч Ким Дү Гём

14 дөх удаагийн тэргүүлэгч орон нутаг
БНСУ-ын Үльсан хот

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч Ким Дү Гём

MORE

лбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ

사무총장 홍종경

NEAR холбоо буюу
Зүүн хойд Азийн бүс

Хэрэг эрхлэх газар Ким Уг Чэ

MORE

Гишүүн байгууллага

 • Áß±¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ÀϺ» ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • Çѱ¹ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ºÏÇÑ È¸¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ¸ù°ñ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â
 • ·¯½Ã¾Æ ȸ¿ø´Üü ¹Ù·Î°¡±â