본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Үүрэг, зохион байгуулалт

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Орлогч дарга

Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс

 • Ажиллагсдын ажил үүрэгтэй холбоотой болон боловсон хүчний асуудал
 • Төсөв төлөвлөлт, зарцуулалтын асуудал
 • Орлого, зарлага болон санхүүгийн асуудал
 • Байгууллагын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлтэй холбоотой асуудал 
 • Холбооны үйл ажиллагааг сурталчлах, олон нийттэй харилцах
 • Холбооны хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, оны тайлан гаргах
 • Холбооны файлын санг хөтлөх, мэдээ мэдээлэлд анализ хийх
 • Холбооны вэб хуудсыг хөтлөн явуулах
 • Бусад зүйлс

Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс

 • Бүгд хурал гэх мэт хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Бүгд хурал, Ажлын хорооны хурал зохион байгуулахад дэмжиж ажиллах
 • Салбар хороодын үйл ажиллагааг дэмжих
 • Олон улсын хурал, арга хэмжээг татан ирүүлэх, зохион явуулах
 • Холбооны вэб хуудсыг гадаад хэлээр хөтлөн явуулах 
 • Гишүүн орон нутгуудтай харилцах, хамтран ажиллах

Хэрэг эрхлэх газрын ажилтнууд

NEAR 사무국 분야별 연락처
Хэлтэс Албан тушаал Нэр Утас Мэйл хаяг
Хэрэг эрхлэх газар 82-54-223-2311
Хэрэг эрхлэх газар 사무차장 -
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Үн Сон ҮГ 82-54-223-2313
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, Олон нийттэй харилцах багийн ахлагч Ким Мин Жи 82-54-223-2315
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Даргын туслах Ким Юү Жин 82-54-223-2324
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн Ду Он Сог 82-54-223-2308
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Даргын туслах Ким Сү Хён 82-54-223-2314
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Орос, Умард Солонгосыг хариуцсан мэргэжилтэн Чой Жу Хва 82-54-223-2319
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятадыг хариуцсан мэргэжилтэн Жу Сон Хва 82-54-223-2320
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Монголыг хариуцсан солонгос хэлтэй мэргэжилтэн Л. Хишигжаргал 82-54-223-2384
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Япон хэлний мэргэжилтэн Ким Со Хён 82-54-223-2317
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Оросыг хариуцсан мэргэжилтэн Константинова Анастасия 82-54-223-2385
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс 82-54-223-2321
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятад хэлний мэргэжилтэн Лин Пей 82-54-223-2328
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Англи хэлний мэргэжилтэн Жон Сон Эн 82-54-223-2318
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Монгол улсын орон нутгуудтай харилцах төлөөлөгч Э.Мөнхцацрал 82-54-223-2327
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газрын Тояама муж дахь ажилтан Кубо Мицуки 81-852-22-6463
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятадын орон нутгуудтай харилцах төлөөлөгч (Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО) И Дун Бин 82-54-223-2326
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс ОХУ(Алтайн хязгаар) Колмыкова Анастасия 82-54-223-2325