본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Расун хот

Ким Сү Ёл

  • Улсын нэрУмард Солонгос
  • Орон нутгийн нэрРасун хот
  • Захирагчийн нэрЖү Бун Вон

Ерөнхий тойм

Ангилал Агуулга
Хүн ам, газар нутаг
  • 190.000, 746㎢
Төв хот
  • Расон
Голлох аж үйлдвэр
  • Аж үйлдвэр, загас
Аялал жуулчлал, соёлын газар
  • Гүльпүрийн эртний дурсгалт газар, Нажиний олдвор