본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Расун хот

Ким Сү Ёл

  • Улсын нэрБНАСАУ
  • Орон нутгийн нэрРасун хот
  • Захирагчийн нэрЖү Бун Вон

Ерөнхий тойм

Ангилал Агуулга
Хүн ам, газар нутаг
  • 190.000, 746㎢
Төв хот
  • Расон
Голлох аж үйлдвэр
  • Аж үйлдвэр, загас
Аялал жуулчлал, соёлын газар
  • Гүльпүрийн эртний дурсгалт газар, Нажиний олдвор