본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Тээвэр ложистикийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Жилинь муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго.

  • Зүүн хойд Азийн гишүүн орон нутаг хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх.
  • Газарзүй, соёлын давуу талыг ашиглах, глобал боловсон хүчний эрэлт ба харилцаанд анхаарах болсны үр дүнд гадаадаас ажиллуулах боловсон хүчний тоо жилээс жилд өсч байна.
  • Орос, Солонгос зэрэг улсуудад их дээд сургуулид хамтын ажиллагааг явуулж, Япон, Солонгос, Монгол зэрэг орнууд төрийн албан хаагчдийн сургалт, их дээд сургуулийн оюутан солилцоо зэрэг үйл ажиллагааг тууштай явуулж байна.
  • 2017 онд болсон Ажлын хэсгийн хорооны 11-р хурлаар Жилинь муж Олон улсын боловсон хүчний харилцааны зохицуулагчаар сонгогдсон.

Гол агуулга

  • Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурлыг Хойд Солонгос-Орос-Хятад 3 улсын хилийн бүсэд орших Хүнчүн хотноо байгуулсан.
  • Зүүн хойд Азийн бүсийн боловсон хүчний төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа, форум зэрэг үйл ажиллагааг явуулна.
  • Бусад нутгийн удирдлагын байгууллагуудтай боловсон хүчний болон боловсон хүчний нөөцийн талаарх мэдээлэл солилцож, боловсон хүчний харилцаа хамтын ажиллагааны арга замыг эрэлхийлнэ.