본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Шинэчлэлийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ Хунан муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Зүүн хойд Азийн улсуудын шинэчлэлийн хөгжлийн тулд гишүүн орон нутаг хооронд харилцаа, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй бөгөөд шинэчлэлийн туршлага ба үр дүнгийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох
  • Тухайн шинэчлэлтэй холбоотой харилцаа хамтын ажиллагааг явуулж, харилцан ашигтай хамтдаа хөгжихийг зорилго болгох

Гол агуулга

  • Шинжлэх ухааны шинэчлэлийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны тогтолцоог байгуулах
  • Бүтээгдэхүүний шинэчлэл хийх болон идэвхжүүлэх тогтолцоог байгуулах
  • Соёлын шинэчлэлээр “Хунаны түүх”-ийг дамжуулах
  • Шинэчлэлээр шинэ хөгжлийн хөдөлгөгч хүчийг хөгжүүлэх