동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Гишүүн орон нутаг

Танилцуулга

Гишүүн орон нутаг МОНГОЛ УЛС Танилцуулга

МОНГОЛ УЛСМОНГОЛ УЛС (Mongolia)

NEAR Холбоонд элссэн байдал

  • 1998 онд Япон улсын Тояама мужид болсон хурлаар Төв аймаг, Сэлэнгэ аймаг гишүүнээр элссэн.
  • 2006 онд Солонгос Пусан хотод болсон Бүгд хурлаар Улаанбаатар хот болон бусад 19 аймаг гишүүнээр элссэн.

Гол үйл ажиллагаа

  • 1998 оны Тояамагийн Бүгд хуралд Төв аймаг болон Сэлэнгэ аймаг оролцож, эдийн засгийн хөгжилд бүх анхаарлаа чиглүүлж, 2006 оны Пусаны Бүгд хурлаар Монгол улсын нийт 19 аймаг, нийслэл Улаанбаатар хот гишүүнээр элссэнээр одоо Холбооны хамгийн олон гишүүнтэй улс болсон бөгөөд Холбооны үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож байна.
  • Монголын говь цөлөөс улбаатай шороон шуургыг зогсоохын төлөө төсөл хөтөлбөрт Холбооны гишүүн байгууллагуудын хамтын оролцоог санал болгосон. Сүүлийн үед НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр байгууллагаас явуулж буй Түмэн голын бүсийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, байгалийн арвин их нөөц баялагтаа тулгуурлан эдийн засгийн хөгжлөө эрчимжүүлж байна.

 

Харилцах хаяг

지역단체 목록
Дугаар Өөрөө удирдах гишүүн байгууллага Утас Хаяг Вэб хуудас
1 Архангай аймаг +976-7033-3231 Монгол улс, Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
2 Баян-Өлгий +976-7042-3264 Монгол улс, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
3 Баянхонгор аймаг +976-7044-0001 Монгол улс, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
4 Булган аймаг +976-7034-2441 Монгол улс, Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
5 Говь-Алтай аймаг +976-1482-3565 Монгол улс, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
6 Говь-Сүмбэр аймаг +976-7054-3434 Монгол улс, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
7 Дархан-Уул аймаг +976-7037-7323 Монгол улс, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
8 Дорнод аймаг +976-7058-4606 Монгол улс, Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
9 Дорноговь аймаг +976-7052-3607 Монгол улс, Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
10 Дундговь аймаг +976-7059-2114 Монгол улс, Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
11 Завхан аймаг +976-7046-2801 Монгол улс, Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
12 Орхон аймаг +976-7035-2621 Монгол улс, Эрдэнэт хот, Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
13 Өвөрхангай аймаг +976-7032-3990 Монгол улс, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
14 Өмнөговь аймаг +976-7053-0001 Монгол улс, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
15 Сүхбаатар аймаг +976-7051-8144 Монгол улс, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
16 Сэлэнгэ аймаг +976-7036-2139 Монгол улс, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
17 Төв аймаг +976-7027-2165 Монгол улс, Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
18 Увс аймаг +976-7045-4718 Монгол улс, Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
19 Ховд аймаг +976-7043-2022 Монгол улс, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
20 Хөвсгөл аймаг +976-7038-3284 Монгол улс, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
21 Хэнтий аймаг +976-7056-2401 Монгол улс, Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 홈페이지
22 Улаанбаатар хот +976-11-325592 Монгол улс, Улаанбаатар хот, Нийслэлийн ЗДТГ, Сүхбаатар дүүрэг-11, Улаанбаатар 46 홈페이지