동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Боловсрол, соёлын харилцааны хороо Тойм

Боловсрол, соёлын харилцааны хороо(Educational & Cultural Exchange Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг
•Япон улсын Шиманэ муж
Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь Соёлын харилцааны хороо юм.
  • Зүүн хойд Азийн бүсийн хүүхэд залуучуудын харилцаа, соёлын харилцаагаар дамжуулан харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, бүсийн хүн, соёлын сүлжээг бүрдүүлэх
  • Соёлын харилцааны хороог 2008 онд Шаньдун мужид болсон Холбоны 7-р Бүгд хурлаар Ерөнхий харилцааны хороотой нэгтгэн Боловсрол, соёлын харилцааны хороо болгон өөрчилсөн.

Гол агуулга

Зүүн хойд Азийн харилцааны жигүүр(2002 он~)
  • Шиманэ мужаас бүс, орон нутгийн харилцан ойлголцол, нөхөрлөлийн харилцааг нэмэгдүүлэх болон Зүүн хойд Азийн бүсийн шинэ сүлжээг бүрдүүлэхийн тулд зохион байгуулдаг Зүүн хойд Азийн залуучуудын харилцааны хөтөлбөр юм.
  • Зүүн хойд Азийн бүсийн уламжлалт соёл, урлагийн тоглолт зэрэг соёлын харилцааны үйл ажиллагаагаар дамжуулан Зүүн хойд Азийн бүсийн харилцан ойлголцол ба сүлжээг бүрдүүлэхийг эрэлхийлнэ.