동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Байгаль орчны хороо Тойм

Байгаль орчны салбар хороо (Environment Subcommittee)

Салбар хорооны зорилго

•Япон улсын Тояама муж
  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь
  • 1999 он 7 сард нээгдсэн анхны хурлаар Тояама мужийг харилцаа холбоо, зохицуулалт ба удирдлагыг хариуцсан зохицуулагч байгууллагаар томилов. Байгаль орчны хамтын ажиллагаа (хамтын судалгаа гэх мэт)-ны цаашдын арга чиглэлийг судалж байгаль орчинтой холбоотой хөгжлийн хөтөлбөрийг нарийн тодорхой болгохын тулд нэгдсэн судалгаа (хөгжлийн хөтөлбөр санал асуулгын судалгаа, хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн судалгаа)-г хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
  • Байгаль орчинтой холбоотой хөгжлийн хөтөлбөрийг саадгүй хэрэгжүүлэхийн тулд орон нутаг хоорондын санал зөвшилцөл ба үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нарийвчлал болон хэрэгжүүлэлтийн арга чиглэлийн тал дээр судалгаа болон санал солилцох.

Гол агуулга

  • Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн зорилт, цаашлын хөгжлийн  чиг хандлагын талаар өргөн хүрээнд хэлэлцэх
  • Төслийн үр дүнгийн тайлан
    (Далайн хог хаягдлыг бууруулах талаар судлах, хөтөлбөр явуулах, Зүүн хойд Азийн хүүхэд залуучуудын байгаль орчны манлайллын хөтөлбөр, Зүүн хойд Азийн бүсийн байгаль орчны зурагт хуудсын үзэсгэлэн гм)