동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх хороо Тойм

Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх салбар хороо(Disasters Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг •Япон улсын Шиманэ муж

Хороог үүсгэн байгуулсан үндэслэл, зорилго

  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь Гамшгаас сэргийлэх хороо юм.
  • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх салбарын харилцаагаар хөгжүүлж зүүн хойд азийн бүсийн орон нутгуудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чадварыг дээшлүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

 Гол агуулга

  • Хёго мужийн гамшгаас сэргийлэх бодлогын талаар танилцуулах, сургалт явуулдаг.
  • Азийн гамшгаас сэргийлэх төв, Олон улсын гамшгийн дараах сэргэн босголтын хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг холбогдох байгууллагын хүмүүстэй санал бодол солилцдог.