동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Тээвэр ложистикийн хороо Тойм

Тээвэр ложистикийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Хэйлонжан муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Орос, Америк, Япон, Солонгос зэрэг 20 гаруй улс болон хотуудтай холбогдон эдийн засаг, соёл, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ашигтай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
  • Газарзүй тээврийн давуу тал ба Зүүн хойд Азийн бүсийн тээвэр ложистикийн талаарх сонирхолд суурилан Зүүн хойд Азийн тээвэр ложистикийн салбарыг хөгжүүлэх
  • 2017 онд Ажлын хэсгийн хорооны 11-р хурлын шийдвэрээр Хэйлонжан муж уг хороог байгуулсан.

Гол агуулга

  • Зүүн хойд Азийн тээвэр ложистикийн үзэсгэлэн, хамтын ажиллагааны форум зохион байгуулах
  • Тээвэр ложистикийн корридор байгуулах, хөгжлийг эрэлхийлэх
  • Зүүн хойд Азийн бүсийн эдийн засгийг хөгжүүлэх