동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хороо Тойм

Тээвэр ложистикийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Жилинь муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго.

  • Зүүн хойд Азийн гишүүн орон нутаг хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх.
  • Газарзүй, соёлын давуу талыг ашиглах, глобал боловсон хүчний эрэлт ба харилцаанд анхаарах болсны үр дүнд гадаадаас ажиллуулах боловсон хүчний тоо жилээс жилд өсч байна.
  • Орос, Солонгос зэрэг улсуудад их дээд сургуулид хамтын ажиллагааг явуулж, Япон, Солонгос, Монгол зэрэг орнууд төрийн албан хаагчдийн сургалт, их дээд сургуулийн оюутан солилцоо зэрэг үйл ажиллагааг тууштай явуулж байна.
  • 2017 онд болсон Ажлын хэсгийн хорооны 11-р хурлаар Жилинь муж Олон улсын боловсон хүчний харилцааны зохицуулагчаар сонгогдсон.

Гол агуулга

  • Олон улсын боловсон хүчний харилцааны хорооны хурлыг Хойд Солонгос-Орос-Хятад 3 улсын хилийн бүсэд орших Хүнчүн хотноо байгуулсан.
  • Зүүн хойд Азийн бүсийн боловсон хүчний төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа, форум зэрэг үйл ажиллагааг явуулна.
  • Бусад нутгийн удирдлагын байгууллагуудтай боловсон хүчний болон боловсон хүчний нөөцийн талаарх мэдээлэл солилцож, боловсон хүчний харилцаа хамтын ажиллагааны арга замыг эрэлхийлнэ.