동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Дижитал эдийн засгийн хороо Тойм

Дижитал эдийн засгийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Ляонин муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Ляонин муж дижитал үйлдвэрлэлийн суурь, дэд бүтэц хөгжсөн, дижитал аж үйлдвэржилтийн мэдээллийн арвин нөөцтэй
  • ‘Дижитал Ляонин, дижитал үйлдвэрлэлээр хүчтэй муж ’ хэмээх хотын брэндийг бий болгох
  • Том дата, хиймэл оюун ухаан, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, шинэлэг материалийн салбарт NEAR-ийн гишүүн орон нутгуудтай бодит хамтын ажиллагааг явуулахыг хүсч байна.
  • 2023 онд NEAR-ийн 14-р Бүгд хурлаар Ляонин мужийг Салбар хорооны зохицуулагчаар ажиллуулах шийдвэр гарсан

Гол агуулга

  • Дээд түвшний форум, томоохон хэмжээний үзэсгэлэн зэргээр дамжуулан Ляонин мужийн дижитал аж үйлдвэрийн хөгжлийг танилцуулах болон сурталчлах
  • Засгийн газар, компаниудийн сүлжээг байгуулах, бодит хамтын ажиллагааны төслийг явуулах