동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Аялал жуулчлалын салбар хороо гол үйл ажиллагаа

Аялал жуулчлалын салбар хорооны 2-р хурал2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2010.10.23 ~ 2010.10.25

※ Хятад улсын Хэнан мужийн Жао Жүо хот

※ 4 улсын 19 орон нутгийн төлөөлөгч

-дугуй унагчдийн клубын 200 гаруй гишүүд Ентай уул руу дугуйгаар аялснаар арга хэмжээний нээлт эхэлсэн.

-“Нүүрстөрөгчийн гаралт багатай аялал жуулчлалыг Зүүн хойд Азиас эхлүүлье хэмээх сэдвээр хэлэлцүүлэг явуулсан.


※ Аялал жуулчлалын салбарын хороог үүсгэн байгуулах хурал
▷2009.08.27 ~ 2009.08.30
Хятад улсын Хэнан муж, Жонжү хотын олон улсын хурлын төвд болсон.

▷5 улсын 28 орон нутаг оролцсон.

▷ ЗХАБЗЗХ-ны аялал жуулчлалын салбар хороог үүсгэн байгуулах хурал
- Хэнан мужийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг танилцуулах арга хэмжээ
- Аялал жуулчлалын хороог үүсгэн байгуулсан. 2009 оны олон улсын аялал
жуулчлалын миссийн тэмцээнийг үзэж сонирхсон.
- Аялал жуулчлалын нэртэй газруудаар аялсан.