동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

Салбархороо Далай загасны аж үйлдвэрийн хороо Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

Далай загасны аж үйлдвэрийн хороог үүсгэн байгуулсан 2009 оны хурлын зураг2013-06-25

Бичлэг оруулахAdmin_KR

Файл 첨부파일 bod_1372062674096.jpg   첨부파일 bod_1372062555819.jpg  

첨부파일
첨부파일
Далай загасны аж үйлдвэрийн хороог үүсгэн байгуулсан 2009 оны хурлын зураг