동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Оны тайлан

Хэвлэл Оны тайлан

2013 Оны тайлан2014-06-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 NEAR 2013년도 연차보고서(몽골어).pdf  

Зүүн хойд Азийн орон нутгууд эрх тэгш, харилцан ашигтай зарчмаар итгэлцлийн харилцааг
байгуулан Зүүн хойд Азийн хөгжил рүү тэмүүлэхийн зэрэгцээ дэлхийн энх тайвны үйл хэрэгт хувь
нэмэр оруулах зорилгоор Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбоо(NEAR)-г
байгуулсан. Зүүн хойд Азийн 6 улс буюу Монгол, Орос, Өмнөд Солонгос, Хойд Солонгос, Хятад,
Япон улсын 71 орон нутаг гишүүнээр элссэн, 446 сая хүн амыг хамарсан Азийн бүсэд хамгийн том
орон нутгийн хамтын ажиллагааны олон улсын байгууллага юм.