동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Залуучуудын форум

Өгөгдлийн сан Залуучуудын форум

NEAR 2019-Залуучуудын форум2019-08-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 장기자랑3 - 복사본.jpg   첨부파일 토론수업.jpg   첨부파일 팀별.jpg   첨부파일 강의.jpg   첨부파일 개막식-전체참가자.JPG   첨부파일 단체사진.JPG  

첨부파일

첨부파일

첨부파일

첨부파일

첨부파일

첨부파일

◎ Арга хэмжээний тойм
· Арга хэмжээний нэр : Зүүн хойд Азийн залуучуудын форум 2019
Зүүн хойд Азийн залуу удирдагч форум 2019
· Сэдэв : Зүүн хойд Азийн түүхэн харилцаа ба ирээдүй
· Хугацаа/Газар : 2019. 7. 9 ~ 7. 15 / ОХУ-ын Красноярск хязгаарын BIRYUSA зуслан
· Оролцогч : 5улсын 59 оролцогч
· Зохион байгуулагч : NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар, Красноярск хязгаарын захиргаа, BIRYUSA
· Гол агуулга
- Нээлтийн ажиллагаа, хаалтын ажиллагаа
- Сэдэв бүрээрх багийн хэлэлцүүлэг, илтгэл, нэгдсэн хурал, тусгай илтгэл
- Нөхөрлөлийн хөтөлбөр