동북아시아지역자치단체연합 로고

Мэдээллийн материал

Мэдээ, үйл ажиллагаа Мэдээллийн материал

NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар, Гёнсанбүг мужийн оюутан сурагчдад зориулсан дадлагын хөтөлбөрийн тухай мэдээ(5.29) -ний хайчилбар2020-06-01

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 NEAR사무국, 도내 학생대상 체험연수과정 운영 관련 언론보도(5.29) 스크랩.pdf  

 NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газар, Гёнсанбүг мужийн оюутан сурагчдад зориулсан дадлагын хөтөлбөрийн тухай мэдээ(5.29)-ний хайчилбар