동북아시아지역자치단체연합 로고

Мэдээллийн материал

Мэдээ, үйл ажиллагаа Мэдээллийн материал

Кимчон хот NEAR Хүүхэд сурагчдад зориулсан гар зургийн уралдааны шагналт байрын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргасан тухай мэдээний хайлчилбар(9.27)2021-09-27

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 김천시, NEAR 동북아청소년 그림포스터 수상작 전시회 관련(9.27) 보도자료 스크랩 (2).pdf  

Кимчон хот NEAR Хүүхэд сурагчдад зориулсан гар зургийн уралдааны шагналт байрын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргасан тухай мэдээний хайлчилбар(9.27)