동북아시아지역자치단체연합 로고

Мэдээллийн материал

Мэдээ, үйл ажиллагаа Мэдээллийн материал

Андун KBS рөдиод өгсөн 'NEAR-Хүүхэд сурагчдад зориулсан гар зураг, зурагт хуудасны уралдааны шагналт байрын бүтээлийн үэзсгэлэн""-гийн тухай ярилцлага-2021-10-12

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 211006 생생 방송파일.wav  

Андун KBS рөдиод өгсөн 'NEAR-Хүүхэд сурагчдад зориулсан гар зураг, зурагт хуудасны уралдааны шагналт байрын бүтээлийн үэзсгэлэн""-гийн тухай ярилцлага-