동북아시아지역자치단체연합 로고

Мэдээллийн материал

Мэдээ, үйл ажиллагаа Мэдээллийн материал

NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас NEAR 2022-Олон улсын форум зохион байгуулсан тухай мэдээ2022-04-29

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 2022 NEAR 국제포럼 개최 관련 보도자료 스크랩.pdf  

NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас NEAR 2022-Олон улсын форум зохион байгуулсан тухай мэдээ