동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

[Япон, Тояама муж] 3 сар, 'NEAR-ийн Байгаль орчны хороо' -ны үйл ажиллагааны тайланг монгол хэлээр орчуулуулах хүсэлт тавив.2023-04-05

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

[Япон, Тояама муж] 3 сар, 'NEAR-ийн Байгаль орчны хороо' -ны үйл ажиллагааны тайланг монгол хэлээр орчуулуулах хүсэлт тавьсны дагуу орчуулгийн дэмжлэг үзүүлэв.