동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

[Солонгос, Гёнсанбүг муж] NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газар, ‘Зүүн тэнгисийн эрэг цөмийн эрчим хүчний төлөвлөгөө’ англи материалийн орчуулгийг хянав.2023-05-11

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

[Солонгос, Гёнсанбүг муж] NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газар, ‘Зүүн тэнгисийн эрэг  цөмийн эрчим хүчний төлөвлөгөө’ англи материалийн орчуулгийг хянав.