동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

Мэдээ, үйл ажиллагаа Хэрэг эрхлэх газрын дэмжлэг

[Япон, Тояама муж] 「NEAR-ийн Байгаль орчны хороо」-ны холбогдох шинэ төслийн зааварчилга орчуулав.2023-05-15

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

Оросын Приморийн хязгаараас санаачилсан шинэ төслийн зааварчилгыг орос хэлнээс япон, солонос, хятад, монгол хэлээр орчуулав(3.23- 5.12)