동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Айлчилсан зочид

Мэдээ, үйл ажиллагаа Айлчилсан зочид

Мэйл Гёнжэ телевизийн орон нутгийн Ерөнхий газрын Төлөвлөлтийн газрын дарга Им Нам Жү 6 сарын 12-ны өдөр тус газарт айлчлав.2023-06-21

Бичлэг оруулахAdmin

Файл


Мэйл Гёнжэ телевизийн орон нутгийн Ерөнхий газрын Төлөвлөлтийн газрын дарга Им Нам Жү 6 сарын 12-ны өдөр тус газарт айлчлав.