본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Тойм

Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх салбар хороо(Disasters Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг •Япон улсын Шиманэ муж

Хороог үүсгэн байгуулсан үндэслэл, зорилго

  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь Гамшгаас сэргийлэх хороо юм.
  • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх салбарын харилцаагаар хөгжүүлж зүүн хойд азийн бүсийн орон нутгуудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чадварыг дээшлүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

 Гол агуулга

  • Хёго мужийн гамшгаас сэргийлэх бодлогын талаар танилцуулах, сургалт явуулдаг.
  • Азийн гамшгаас сэргийлэх төв, Олон улсын гамшгийн дараах сэргэн босголтын хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг холбогдох байгууллагын хүмүүстэй санал бодол солилцдог.