본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хороо (Mineral resources and Coordination Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг ОХУ-ын Магадан муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • 2009 онд 7 дох удаагийн NEAR-ын Ажлын хорооны хурлаар Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хороог шинээр байгуулж, ОХУ-ын Магадан мужийг хорооны зохицуулагч байхаар шийдвэрлэжээ.
  • Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хороо нь Зүүн хойд Азийн улсуудын томоохон нөөц, эрдэс баялаг, ашигт малтмалын салбарын хөгжил, ашигт малтмал, эрдэс баялагын ашиглалтыг дэмжих, мэдээ мэдээллийг солилцож хуваалцах замаар Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн нөөцийг бүрдүүлснээр тогтвортой, аюулгүй хөрөнгө оруулалтын орчинг бий болгох боломжтой бөгөөд цаашлаад шинэ технологи, ур чадварын сургалт арга хэмжээ, байгаль орчинг хамгаалах зэргээр ажиллах зорилготой юм.
  • 2010 оны 07 дугаар сард Магадан хотод Анхны хорооны хурал зохион байгуулагдсанаас хойш 2 жил тутам үйл ажиллаагаа зохион байгуулж явуулж байна.

Гол агуулга

  • Эрдэс баялагын нөөцийг ашиглахтай холбоотой олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих
  • Зүүн хойд Азийн орнуудын Уул уурхайн компаниудыг Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хорооны үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалах
  • Эрдэс баялагийн нөөцийн тал дээр хамтран ашиглах боломжийг судлах, хөгжлийн чиг хандлагыг эрэлхийлэх олон улсын арга хэмжээ зохион байгуулах