동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Үүрэг, зохион байгуулалт

Холбооны танилцуулга Холбооны Хэрэг эрхлэх газар Үүрэг, зохион байгуулалт

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Орлогч дарга

Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс

 • Ажиллагсдын ажил үүрэгтэй холбоотой болон боловсон хүчний асуудал
 • Төсөв төлөвлөлт, зарцуулалтын асуудал
 • Орлого, зарлага болон санхүүгийн асуудал
 • Байгууллагын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлтэй холбоотой асуудал 
 • Холбооны үйл ажиллагааг сурталчлах, олон нийттэй харилцах
 • Холбооны хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, оны тайлан гаргах
 • Холбооны файлын санг хөтлөх, мэдээ мэдээлэлд анализ хийх
 • Холбооны вэб хуудсыг хөтлөн явуулах
 • Бусад зүйлс

Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс

 • Бүгд хурал гэх мэт хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Бүгд хурал, Ажлын хорооны хурал зохион байгуулахад дэмжиж ажиллах
 • Салбар хороодын үйл ажиллагааг дэмжих
 • Олон улсын хурал, арга хэмжээг татан ирүүлэх, зохион явуулах
 • Холбооны вэб хуудсыг гадаад хэлээр хөтлөн явуулах 
 • Гишүүн орон нутгуудтай харилцах, хамтран ажиллах

Хэрэг эрхлэх газрын ажилтнууд

NEAR 사무국 분야별 연락처
Хэлтэс Албан тушаал Нэр Утас Мэйл хаяг
Хэрэг эрхлэх газар 82-54-223-2311
Хэрэг эрхлэх газар 사무차장 -
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Үн Сон ҮГ 82-54-223-2313
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, Олон нийттэй харилцах багийн ахлагч Ким Мин Жи 82-54-223-2315
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Даргын туслах Ким Юү Жин 82-54-223-2324
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн Ду Он Сог 82-54-223-2308
Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтэс Даргын туслах Ким Сү Хён 82-54-223-2314
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Орос, Умард Солонгосыг хариуцсан мэргэжилтэн Чой Жу Хва 82-54-223-2319
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Монголыг хариуцсан солонгос хэлтэй мэргэжилтэн Л. Хишигжаргал 82-54-223-2384
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Япон хэлний мэргэжилтэн Ким Со Хён 82-54-223-2317
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Оросыг хариуцсан мэргэжилтэн Константинова Анастасия 82-54-223-2385
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс 82-54-223-2321
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятад хэлний мэргэжилтэн Лин Пей 82-54-223-2328
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятадыг хариуцсан мэргэжилтэн Бан Хэ Рин 82-54-223-2320
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Англи хэлний мэргэжилтэн Жон Сон Эн 82-54-223-2318
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Монгол улсын орон нутгуудтай харилцах төлөөлөгч Э.Мөнхцацрал 82-54-223-2327
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс NEAR-ийн Хэрэг эрхлэх газрын Тояама муж дахь ажилтан Кубо Мицуки 81-852-22-6463
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятадын орон нутгуудтай харилцах төлөөлөгч (Ганьсу муж) Хоү Рүй 82-54-223-2326
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс ОХУ(Алтайн хязгаар) Колмыкова Анастасия 82-54-223-2325