동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн байгууллага

Танилцуулга

Гишүүн байгууллага БНАСАУ Танилцуулга

БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС УЛСБҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС УЛС (Democratic People's Republic of Korea)

NEAR холбоонд элссэн байдал

  • 2002 он Хабаровскийн хязгаарт болсон Бүгд хурлаар Ласон хот болон Хамгёнбугду гишүүнээр элсэв.
  • Цаашид Хойд Солонгостой харилцаагаа улам өргөжүүлж гишүүдийн тоо ч нэмэгдэнэ гэсэн хандлагатай байна.

Гол үйл ажиллагаа

  • 2002 он Хабаровскийн хязгаарт болсон Бүгд хуралд оролцон ЗХАБНЗЗ-ийн холбоонд гишүүнээр элссэн бөгөөд 2004 онд Хэйлонжан мужид зохион байгуулагдсан Бүгд хуралд мөн оролцсон. Энэ хурлаар Түмэн голын талаарх Ласон эдийн засаг гадаад худалдааны бүс нутгийг олон улсын хэмжээнд эдийн засаг гадаад худалдааны бүс нутаг болгон хөгжүүлэхийн тулд Хятад, Оросын хамтын үйл ажиллагааг дэмжсэн.
  • Сүүлийн үеийн UNDP-ээс явагдаж байгаа Түмэн гол хөтөлбөрт анхаарлаа маш ихээр хандуулж байна.
  • 2016 онд Эрхүү мужид болсон 11-р Бүгд хуралд Хабаровск дахь БНАСАУ-ын Ерөнхий консулын газрын төлөөлөгч оролцсон.

Харилцах хаяг

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс

지역단체 목록
Дугаар Өөрөө удирдах гишүүн байгууллага Утас Хаяг Вэб хуудас
1 Гишүүн орон нутгууд +7-42366-5-5720 홈페이지
2 Хамгёнбүг муж +7-42366-5-5720 홈페이지