동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Эдийн засаг хүмүүнлэгийн харилцааны хороо Тойм

Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНСУ-ын Гёнсанбүг муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Кёнсанбүг муж нь зүүн хойд азийн орнуудын эдийн засаг болон гадаад худалдааны хөгжлийн төлөө, зүүн хойд азийн орнуудын албан хаагч, аж ахуйн нэгж ба худалдан авагч нарыг нэг дор цуглуулж эрдэм шинжилгээний хурал, гадаад худалдааны бизнес гэх мэт агууллагтай эдийн засгийн нэгдсэн үйл ажиллагааг явуулж байх зорилгоор салбар хороог 1998 онд анх үүсгэн байгуулжээ.
  • 1999 оноос хойш Кёнсанбүг муж нь уг холбооны Эдийн засаг гадаад худалдааны салбар хорооны зохицуулагч байгууллагаар ажиллаж байгаа бөгөөд эдийн засаг гадаад худалдааны салбар хорооны хурлыг хамтатган хийж байна.

Гол агуулга

  • Гадаад худалдааг хөхүүлэн дэмжсэн семинар, хөрөнгө оруулалтын бодлого мэдээлэл солилцох хурал
  • Гадаад худалдааны талаарх яриа хэлэлцээр, онцлог бүтээгдэхүүн болон каталогины үзэсгэлэн, үйлдвэрлэлтэй танилцах гэх мэт
  • Гадаад худалдааны сүлжээг бий болгон ажиллуулж байна