동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн салбар хороо Тойм

Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хороо (Bio-medical Industry Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг БНСУ-ын Чүнчонбүг муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Солонгос улсын стратегийн төсөл болох Усуны био шинжлэх ухаан аж үйлдвэрийн цогцолбор, Жэчон дахь солонгосын уламжлалт био аж үйлдвэр, Угчоны эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэр зэрэгт үндэслэн Зүүн хойд Азийн бүсийн Засаг захиргаадын Холбооны био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хороог байгуулж холбогдох харилцаа хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулна.

Хэрэгжүүлэх ажил

  • 2012 онд Бүгд хурлаар хороог байгуулах шийдвэр гарсан.
  • 2013 оны 5 сард био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хорооны арга хэмжээ зохиогдов.
  • 2014 оны 10 сард БНСУ-ын Чүнчонбүг мужид холбооны Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хорооны анхдугаар хурал зохиогдов. Хорооны зохицуулагчаар Чүньчонбүг муж ажиллаж байна.