동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Байгаль орчны салбар хороо Тойм

Байгаль орчны салбар хороо (Environment Subcommittee)

Салбар хорооны зорилго

•Япон улсын Тояама муж
  • 1998 оны 10 сард зохиогдсон Зүүн хойд Азийн Бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбооны 2-р хурлаар байгуулагдсан 5 салбар хороо(Эдийн засаг, худалдаа, Соёлын харилцаа, Байгаль орчин, Гамшгаас сэргийлэх, Ерөнхий харилцаа)-ны нэг нь
  • 1999 он 7 сард нээгдсэн анхны хурлаар Тояама мужийг харилцаа холбоо, зохицуулалт ба удирдлагыг хариуцсан зохицуулагч байгууллагаар томилов. Байгаль орчны хамтын ажиллагаа (хамтын судалгаа гэх мэт)-ны цаашдын арга чиглэлийг судалж байгаль орчинтой холбоотой хөгжлийн хөтөлбөрийг нарийн тодорхой болгохын тулд нэгдсэн судалгаа (хөгжлийн хөтөлбөр санал асуулгын судалгаа, хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн судалгаа)-г хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
  • Байгаль орчинтой холбоотой хөгжлийн хөтөлбөрийг саадгүй хэрэгжүүлэхийн тулд орон нутаг хоорондын санал зөвшилцөл ба үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нарийвчлал болон хэрэгжүүлэлтийн арга чиглэлийн тал дээр судалгаа болон санал солилцох.

Гол агуулга

  • Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн зорилт, цаашлын хөгжлийн  чиг хандлагын талаар өргөн хүрээнд хэлэлцэх
  • Төслийн үр дүнгийн тайлан
    (Шар шороог өргөн хүрээнд ажиглах системийгб айгуулах, далайн эргийн хог хаягдлын судалгаа, Зүүн хойд Азийн бүсийн байгаль орчинтой танилцах хөтөлбөр гм)