동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хороо Тойм

Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалтын хороо (Mineral resources and Coordination Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг ОХУ-ын Магадан муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Зүүн хойд Азийн бүсийн эрдэс баялгийн нөөц боловсруулах болон зохицуулалт хийн харилцан хөгжлийг эрэлхийлх зорилгоор байгуулж, ОХУ-ын Магадан муж зохицуулагчаар ажиллах болсон.

Гол агуулга

  • ЭЭрдэс баялагийг боловсруулах болон цаашдын үйл аижллагааны талаар  мэдээлэл, технологийн харилцаа явуулах.
  • NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудийн эрдэс баялагийн компанийг хорооны үйл ажиллагаанд оролцуулах.
  • Эрдэс баялаг, нөөцийг хамтран боловсруулах боломжийг судлах, хөгжлийн чиг хандлагыг эрэлхийлэх