동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Олон улсын цахим худалдааны хороо Тойм

Тээвэр ложистикийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Жилинь муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго.

  • Зүүн хойд Азийн бүсийн олон улсын цахим худалдааг хөгжүүлэхийн тулд гишүүн орон нутаг хооронд харилцаа, хамтын ажиллагааг явуулж, хөгжлийн туршлагыг хуваалцан хамтын хөгжил цэцэглэлтэд хүрнэ.
  • 2017 оны Ажлын хэсгийн хорооны 11-р хурлын шийдвэрээр Хэнан муж уг хороог байгуулсан.

Гол агуулга

  • Гишүүн орон нутгуудын олон улсын цахим худалдааны хамтын ажиллагааны механизмыг байгуулан бэхжүүлэх
  • Гишүүн орон нутгуудын олон улсын цахим худалдааны аж үйлдвэрийн харилцан үйлчлэлийг бэхжүүлэх
  • Олон улсын цахим худалдааны холбогдох тээвэр ложистикийн хамтын ажиллагааг явуулах
  • Олон улсын цахим худалдааны аж үйлдвэрийн холбогдох судалгаа, боловсон хүчнийг хөгжүүлэх