동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Байгаль орчны салбар хороо гол үйл ажиллагаа

5-р хурал(2003 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2003.10.16 ~ 2003.10.16

※ Окисканал парк зочид буудал. Тояама

※ Дөрвөн улсын 14 нутгийн орон нутаг

- Дараагийн зохицуулагч байгууллагыг сонгох- Тояама муж (2005 оны 7 сарын 13 өдөр хүртэл)

- Шинээр гишүүнээр элссэн орон нутгуудыг танилцуулах- Тоттори (Япон), Канвон (БНСУ), Чита(ОХУ), Төв, Сэлэнгэ аймаг(Монгол)

- 2002~2003 оны Байгаль орчны салбар хорооны үйл ажиллагааны тойм болон салбар төслүүдийн хэрэгжилтийн тойм тайлбар

- 2004 оны салбар төслүүдийн санал, тайлбар
ㆍЗүүн болон Шар тэнгисийн эрэг орчмын хаягдал бодисын тухай судалгаа, Зүүн хойд Азийн нүүдлийн шувууны тухай хамтарсан судалгаа , Зүүн хойд Азийн өсвөр үеийхний далай тэнгисийн аюулгүй байдлын тухай сургалт

- Байгаль орчны салбар хорооны үйл ажиллагааны тайлан

- Бусад зүйл
ㆍХуандун тэнгисийн байгаль орчны мэдээлэл 2003-тай холбогдсон товч тайлбар, зөвөлгөөн