동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Байгаль орчны салбар хороо гол үйл ажиллагаа

7-р хурал(2005 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2005.7.14 ~ 2005.7.14

※ Окисканал парк зочид буудал. Тояама

※5 улсын 14 нутгийн орон нутаг

- 2005 оны салбар төслүүдийн хэрэгжилтийн тайлан
- Дараагийн зохицуулагч орон нутгийн байгууллагыг сонгох- Тояама муж(Бүрэн эрхийн хугацаа 2 жил)

- 2006 оны салбар төслүүдтэй холбоотой санал
ㆍШинэ санал: Япон тэнгисийн далайн эргийн нам дор газрын гадарга болон эгэл биетний бөөгнөрөлийн тархалтын судалгаа
ㆍӨмнөх санал : Зүүн болон Шар тэнгисийн эрэг орчмын хаягдал бодисын тухай судалгаа(Тояама), Зүүн хойд Азийн нүүдлийн шувууны тухай хамтарсан судалгаа (Тояама), Зүүн хойд ▫Азийн өсвөр үеийхний байгаль орчны симпозиум