동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Байгаль орчны салбар хороо гол үйл ажиллагаа

8-р хурал(2007 он)2012-12-13

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

※ 2007.7.30 ~ 2007.7.30

※ Тояама муж

※ Япон 4 Тояама муж, Ишикава муж, Киото муж, Тоттори муж Солонгос 2 Чүнчоннам муж, Канвон муж Орос 2 Приморийн хязгаар, Хабаровск хязгаар Хятад 2 Юунён муж,Шандун муж Монгол 1 Дорноговь аймаг

(1) Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэлтийн байдал
- Хөгжлийн хөтөлбөрийн тойм, Япон тэнгис болон шар тэнгисийн эрэг орчмын бохирдолтын судалгаа, зүүн хойд азийн нүүдлийн шувуудын талаарх хамтын судалгаа, Зүүн хойд азийн залуучуудын байгаль орчны симпозим( Зүүн хойд азийн залуучуудын байгаль орчноо хамгаалах илтгэл танилцуулга)

(2) Дараагийн зохицуулагч байгуулагыг сонгох
- Тояама муж сонгогдсон

(3) 2008 он хөгжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга
- 3 дугаар олон улсын байгаль орчны форум ‘Хил хязгааргүй байгаль ’ (Приморийн хязгаар)
- Өргөн хүрээг хамарсан шороон шуурганы монитор системийг суулгасан (Тояама муж)
- Зүүн Хойд Азийн байгаль орчинтой танилцах хөтөлбөр (Тояама муж)
- Япон тэнгис• Шар тэнгисийн эрэг орчмын бохирдлын судалгаа (Тояама муж)

(4) Бусад: Зүүн Хойд Азийн байгаль орчны хамтран ажиллагч форум танилцуулга гэх мэт