동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

гол үйл ажиллагаа

Салбархороо Байгаль орчны салбар хороо гол үйл ажиллагаа

11-р хурал(2013 он)2013-12-03

Бичлэг оруулахAdmin_MN

Файл

Зорилго
Зүүн хойд Азийн бүсийн орон нутгийн захиргаадын Холбооны гишүүн орон нутгуудаас зохион явуулж буй байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон төслийн хэрэгжилтийн үр дүн ба төслийн саналын талаарх тайлан илтгэл тавьсан ба мэдээлэл солилцож цаашид олон хийх ажлын талаар хэлэлцсэн.

1. Хугацаа : 2013 оны 10 сарын 31-ний өдөр
2. Хаана : Тояама муж
3. Оролцогч : 4 улс, 8 орон нутгийн 15 оролцогч, Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас 3 оролцогч
4. Зохион байгуулагч : Оакс Канал Парк зочид буудал, Тояама муж
5. Оролцсон : 4 орны 8 орон нутгийн 15 оролцогч, NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 3 оролцогч
Япон : Тояама муж, Шиманэ муж, Ямагатай муж
Солонгос : Канвон муж, Чүнчоннам муж
Орос : Приморийн хязгаар, Хабаровск хязгаар

Хөтөлбөр
10 сарын 30-ны өдөр
10:00~17:00 Зүүн хойд Азийн байгаль орчны үйл ажиллагааны хурал
18:00-20:00 Байгаль орчны хорооны 11-р хуралд оролцогчдод зориулсан хүлээн авалт

10 сарын 31-ний өдөр
09:30-15:00 Байгаль орчны хорооны 11-р хурал
15:30 Аялал