동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

[ОХУ Сахагийн БНУ] Сахагийн БНУ-ын гол төсөл, хөрөнгө оруулалтын танилцуулга материал2020-07-20

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 Sakha Republic investment projects.zip   첨부파일 Sakha.png  

첨부파일

NEAR-ын тэргүүлэгч орон нутаг болох ОХУ-ын Сахагийн БНУ-аас 7 дугаар сарын 4-ний өдөр NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газарт Сахагийн БНУ-ын хөрөнгө оруулалт, төслийн мэдээллийг явуулж, БНСУ-ын орон нутгуудтай харилцах хүсэлт явуулсан. Иймд Саха улстай харилцах сонирхолтой Солонгосын орон нутгууд NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газарт хандана уу. Саха улсын гол төсөл хөтөлбөр : - 3-4 одтой зочид буудал барих - Эх газрын усан тээврийн системийг өргөтгөх төсөл - Байгалийн шингэн хий(LNG) – үйлдвэр барих - Модон материал үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлэх Алмаз боловсруулалтын салбарын мэдээ материал - Сахагийн БНУ-ын хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээлэл - Сахагийн БНУ-ын олон улсын нисэх онгоцны буудлыг дахин тохижуулах төлөвлөгөө Сахагийн БНУ-ын гол хөрөнгө оруулалтын төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаар оруулсан англи файлаас харна уу.