동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

[ОХУ Сахагийн БНУ] Сахагийн БНУ-ын гол төсөл, хөрөнгө оруулалтын танилцуулга материал2020-07-20

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 Sakha Republic investment projects.zip   첨부파일 Sakha.png  

첨부파일
NEAR-ын тэргүүлэгч орон нутаг болох ОХУ-ын Сахагийн БНУ-аас 7 дугаар сарын 4-ний өдөр NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газарт Сахагийн БНУ-ын хөрөнгө оруулалт, төслийн мэдээллийг явуулж, БНСУ-ын орон нутгуудтай харилцах хүсэлт явуулсан. Иймд Саха улстай харилцах сонирхолтой Солонгосын орон нутгууд NEAR-ын Хэрэг эрхлэх газарт хандана уу.

Саха улсын гол төсөл хөтөлбөр :
- 3-4 одтой зочид буудал барих
- Эх газрын усан тээврийн системийг өргөтгөх төсөл
- Байгалийн шингэн хий(LNG) – үйлдвэр барих
- Модон материал үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлэх
Алмаз боловсруулалтын салбарын мэдээ материал
- Сахагийн БНУ-ын хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээлэл
- Сахагийн БНУ-ын олон улсын нисэх онгоцны буудлыг дахин тохижуулах төлөвлөгөө
Сахагийн БНУ-ын гол хөрөнгө оруулалтын төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаар оруулсан англи файлаас харна уу.