동북아시아지역자치단체연합 로고

Сүүлийн үеийн мэдээ

Мэдээ, үйл ажиллагаа Сүүлийн үеийн мэдээ

БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн Пухан хот, Зүүн хойд Азийн CEO эдийн засаг, хамтын ажиллагааны форумыг зохион байгуулна.2020-10-23

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 동북아CEO경제협력포럼.jpg  

첨부파일

NEAR-ын гишүүн орон нутаг болох БНСУ-ын Гёнсанбүг мужийн Пухан хот 10 сарын 30-ны өдөр зайн болон танхимын хосолсон аргаар Зүүн хойд Азийн CEO эдийн засаг, хамтын ажиллагааны форумыг дараах байдлаар зохион байгуулна. Уг форумд орон нутгуудаас дараах сайтад холбогдон оролцож болох тул хуралд өргөнөөр оролцоно уу.

www.pohangforum.com (сайтад холбогдсоны дараа юүтүүбээр шууд дамжуулалтыг үзнэ)

-------------------- Хурлын товч танилцуулга --------------------------

• Болох хугацаа/газар : 2020.10.30.(Баасан), 09:00-12:50/Пухан хот, Поско олон улсын төв


Оролцогч : 5 улсын 15 хот(※ онлайнаар оролцоно), танхимд 50-аас дээшгүй хүн оролцоно.

Дараалал
  -
Нээлтийн ажиллагаа (09:00-09:40)
  -
Нээлтийн үг (09:40-10:00)
  -
Илтгэл, хэлэлцүүлэг (10:00-12:50)
    ·
Илтгэлийн сэдэв : Корона вирусын дараах Шинэ умардын бодлого ба Пуханы сорилт

· 1-р хэсэг (Оролцогч хотуудын CEO нар илтгэл тавина) / 10:00-11:00
* Оролцогч : БНХАУ-ын Хүнчүн хотын захирагч, Япон улсын Майзрү хотын захирагч, ОХУ-ын Владивосток хотын захирагч, БНСУ-ын Пухан хотын захирагч
2-р хэсэг (Илтгэл, хэлэлцүүлэг) / 11:10-12:50
 * Хятад, Япон, Орос, Солонгосын илтгэгчид

• Хурлыг явуулах арга : Зайн болон танхимын хурлыг хослуулна(Юүтүүбээр шууд дамжуулна)