동북아시아지역자치단체연합 로고

Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Мэдээ, үйл ажиллагаа Гишүүн орон нутгийн сурталчилгаа

Харилцан уялдаа холбоотой, харилцан хөгжих – Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр2022-04-19

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

external_imageexternal_imageХятад, Монгол, Орос 3 улс нь газарзүйн хувьд ойр дөт, эдийн засгийн харилцан бие биенээ нөхсөн шинжтэй, бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд ашигтай нөхцөлтэй юм. 3 улс нь 2016 оны 6 сарын 23-ний өдөр тээврийн дэд бүтцийн байгууламжийг холбох, худалдааны дүүрэг байгуулах, үйлдвэрлэлийн чадавхи, хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг, худалдаа, хүмүүнлэг, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллахын тулд “Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-т гарын үсэг зурсан. Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулснаар 3 улсын улс төр, эдийн засаг, хүмүүнлэг зэрэг салбарт их нөлөө үзүүлэх юм. 

Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор нь 2 гарцтай. Нэгдүгээрх нь Хятадын зүүн хойд бүсийн Хөх хот ба Монгол, Орос хүртэл хүртэлх гарц юм. Хоёрдугаарх нь Хятадын Хубэй нутагт байдаг хуучин төмөр замыг даган Манжуураас Оросын Читатай холбогдох зам юм. Энэ хоёр нь харилцан бие биенээ нөхсөн шинжтэй бөгөөд энэ хоёр замыг Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор гэж нэрлэдэг.

Хятад-Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорыг байгуулахад хамгийн чухал зүйл бол Хятад-Монголын гурван том санаачилга болох Хятадын Торгоны замын эдийн засгийн бүс, Монголын "Талын зам", ОХУ-ын "Евразийн эдийн засгийн холбоо"-г холбох явдал юм.”,

Өөрөөр хэлбэл, гурван улсын төмөр зам, хуурай замын холболт, тээвэр, гаалийн бүрдүүлэлтийн тав тухтай байдал, олон улсын тээврийн хамтын ажиллагаа, гурван улсын олон улсын цахилгаан дамжуулах сүлжээг байгуулах судалгаа, аялал жуулчлал, хэвлэл мэдээлэл, судалгааны төв, байгаль орчны хамгаалах, гамшгаас хамгаалах чиглэлээр бодит хамтын ажиллагааг явуулах юм.

Монголын хувьд Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах нь олон талын ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт, хуурай зам, төмөр зам, далай тэнгисийн хилийн чанадыг холбосон маршрутыг нээж өгснөөр Монголын баялгийн давуу талыг бүрэн ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, уул уурхайн элбэг дэлбэг бүтээгдэхүүнийг Орос, Европ төдийгүй Хятадаар дамжуулан Ази Номхон далайн зах зээлд гаргах боломжтой гэсэн үг. Хоёрдугаарт, Монгол Улс газарзүйн давуу талаа ашиглан эрчим хүч, цахилгааны тээврийн коридороор дамжин өнгөрөх орон болно. Үүгээр дамжуулан Монгол Улсын аж үйлдвэрийн бүтцийг тогтвортой болгож, эдийн засгийн хөгжлийг ахиулах боломжтой. Гуравдугаарт, Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах хамтын ажиллагааг явуулснаар Монгол, Хятад, Орос орны ард түмэн, хүн хоорондын харилцаа улам эрчимжиж, харилцан ойлголцол, найрсаг харилцаа улам гүнзгийрнэ.

Хэйлонжан муж нь Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтын чухал зангилаа хот бөгөөд Зүүн хойд Азийн төв бүсэд оршдог. Мөн үндэсний хэмжээний нэгдүгээр зэрэглэлийн худалдааны 25 бүстэй бөгөөд энэ нь Хятад улсыг гадаад ертөнцөд нээхэд чухал байр суурь эзэлдэг. Өдгөө тус муж газар зүйн давуу байдлаа ашиглан “Нэг цонх дөрвөн дүүрэг” байгуулахад анхаарч байна. Өөрөөр хэлбэл, Хятадын умардын нээлтийн бодлогын чухал цонхнууд, Хэйлонжаны худалдааны чөлөөт бүс, хилийн бүсийн гол бүтээн байгуулалт, нээлтийн туршилтын бүс, олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны туршилтын бүс, Евроазийн ложистикийн зангилаа бүтээн байгуулалт өрнөж байна. Үүгээр дамжуулан Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй хувь нэмэр оруулж байна.

COVID-19 нь дэлхийн болон бүс нутгийн байдалд асар их өөрчлөлт авчирч, дэлхийн хамтын ажиллагааны систем ч томоохон сорилттой тулгарч байна. Гэсэн хэдий ч Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах төсөл олон хүндрэл бэрхшээлийг үл харгалзан хэрэгжиж байна. Гурван улсын ажлын хэсэг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн цахим хурлаар “Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх”, Хятад, Монгол, Оросын төв төмөр замын шинэчлэл, шинэчлэл, өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлэв, Монголоор дамжуулан Орос, Хятадыг холбосон Оросын хий дамжуулах хоолой барих асуудлын талаар гүнзгийрүүлэн ярилцлаа. Энэхүү уулзалт нь корона вирусын дараа гурван улсын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, эдийн засаг, аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг сэргээж, цаашдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болсон юм. Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор нь Зүүн хойд Азийн хамтын ажиллагааны чухал талбар бөгөөд гурван улсын эдийн засаг корона вирусын нөлөөнөөс гарч бүс нутгийн эдийн засгийн шинэ интеграцид хүрэхэд хувь нэмэр оруулах болно.