동북아시아지역자치단체연합 로고

Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

Холбооны танилцуулга Танилцуулга Холбооны тэргүүлэгчийн мэндчилгээ

Сахагийн БНУ-ын тэргүүн Айсен Николаев

 

Эрхэм хүндэт ЗХАНЗХ(NEAR)-ны гишүүд ээ!

ЗХАНЗХ байгуулагдсанаас хойш Зүүн хойд Азийн бүсийн орон нутаг хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд тус Холбооны үйл ажиллагаа чухал гэдэгт гишүүн орон нутгууд нэг ойлголттой байна. Өнгөрсөн хугацаанд тус Холбоо эдийн засаг, худалдааны салбараас авахуулаад шинжлэх ухаан, шинэ технологийн олон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг төрөл бүрийн салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг амжилттай явуулж ирсэн билээ. Одоо ЗХАНЗХ бүсийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ бодит механизмыг ашигласан хамтын төслийг хэрэгжүүлэх стратегийн хамтын ажиллагааны хүчин чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг шинэ алхамд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. ЗХАНЗХ-г үүсгэн байгууулалцсан ууган гишүүн болох Сахагийн БНУ цаашид гишүүн орон нутаг хооронд урьдын явуулж ирсэн үйл ажиллагаанаас гадна худалдаа, эдийн засаг, нөхөрлөлийн харилцааг нэмэгдүүлэхэд анхаарах болно. Сахагийн БНУ-ын гадаадтай эдийн засгаар харилцах үйл ажиллагааны эн тэргүүнд тавих зорилт бол шинэ салбарын харилцааг эхлүүлж хамтран ажиллах арга замыг эрэлхийлэх юм. Сахагийн БНУ нь тус Холбооны тэргүүлэгч орон нутгийн хувьд Холбооны үзэл санааг хуваалцаж, Зүүн хойд Азийн бүсийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэх болон гишүүн орон нутаг хооронд хоёр талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд идэвхтэй оролцоход бэлэн байна.

Зүүн хойд Азийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд гишүүн орон нутгуудын хамтын зүтгэлээр асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэх шаардлагатай. Холбооны гишүүн орон нутаг хооронд эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах нь нутгийн ард иргэдийн амьдралын төвшинг сайжруулна.

Сахагийн БНУ-ын тэргүүн бөгөөд ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч болохын хувьд эрх тэгш, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны зарчимд үндэслэн Зүүн хойд Азийн бүсийг хөгжүүлэхэд хамтдаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг гаргаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
Хариуцлагатай, мэргэшсэн олон улсын үйл ажиллагааг явуулах гишүүн орон нутгуудад амжилт, хөгжил дэвшлийг хүсэн ерөөе.

ЗХАНЗХ-ны тэргүүлэгч
Сахагийн БНУ-ын тэргүүн Айсен Николаев